Compare Listings

Ettevõttest

Ettevõtte eemärk on nõustada kliente ka neis küsimustes, millele turul suures osas tugi puudub. Me pole pelgalt ostu-müügi või üüri vahendamise ettevõte vaid eesmärk on välja pakkuda klientidele ka uusi ideid, millele nad ise võib-olla kohe ei tulegi, kuid mis saavad tuua suuremat ja ka pikaajalist kasu.

Soov on aidata inimestel tekitada omale lisasissetulekuid läbi olemasoleva, kuid kasutamata kinnisvara või osa sellest. Nõustame ja leiame parimaid lahendusi, kuidas seda teoks teha ning aitame ka teostuse organiseerimisel ja läbiviimisel.

Eesmärk on teha asjaajamised ja protsessid nii kinnisvara omanikule kui ka näiteks ostjale või üürnikule lihtsamaks ja aidata korrektsete lepingute koostamisega ning aidata ka nende täitmist kontrollida ehk mõtleme kliendiga kaasa igas etapis.

Samuti nõustame ja aitame erinevates kinnisvaraga seotud küsimustes, mil viisil oleks võimalik saada oma vara eest parim hind, kas müües või üürides. Mitte lihtsalt küsida kõrgemat hinda vaid mil viisil ja millist lisandväärtust annaks luua, et hind oleks õigustatud ja investeeringud oma kinnisvarasse kasumlikud.

Samuti, et kinnisvara ostja või üürilevõtja poolt vaadatuna oleksid asjad korrektselt aetud ja kõik vastaks kokkulepitud tingimustele, turuhinnale ning seadustele.

Meie meeskond omab pikemaajalisi kogemusi nii kinnisvara erinevate üüri-, müügi-, hooldus-, ehitus- kui ka investeerimisteemadega. Oleme läbinud ja läbime jätkuvalt regulaarselt erinevaid kinnisvara, ettevõtluse ja investeerimiskoolitusi nii Eestis kui mujal maailmas.